direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Emmen, Willinkplein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010047-0702

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Willinkplein- Zuid is een gebied dat bij de start van de ontwikkeling geheel in gemeentelijke eigendom is.

In de ontwikkeling van het gebied Willinkplein Zuid, wordt voor de ontwikkeling van het noordelijke blok nauw samengewerkt met Ahold vastgoed. Het noordelijke blok bevat de ontwikkeling van een parkeerkelder met ca 530 plaatsen, de realisatie van ca. 5400 winkelvloeroppervlak en ca. 4500 m² kantooroppervlak in de opbouw.

Over deze ontwikkeling is een principe-samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De gemeente is opdrachtgever voor de parkeergarage en het bouw- en woonrijpmaken van het openbare gebied. De ontwikkelaar de opdrachtgever voor het vastgoed.

Op basis van deze uitgangspunten is een grondexploitatie opgesteld die sluit met een positief resultaat. Deze grondexploitatie is door het college goedgekeurd en zal aan de raad ter vaststelling worden aangeboden voor de raad van maart 2011.

Het kostenverhaal is opgenomen in de uitgifteprijzen voor de grond en is daarmee verzekerd.

Tabel Overzicht financiële resultaten  
Onderdelen   resultaten  
Totaal investeringen   € 5.896.659,=  
Kostenstijgingen   € 322.117,=  
   
Totaal opbrengsten   € 7.728.413,=  
Opbrengstenstijgingen   € 293.084,=  
Renteopbrengsten   € 71.556,=  
   
Saldo grondexploitatie op eindwaarde per 31-12-2016   € 1.874.288,= (positief)  
Saldo grondexploitatie op contante waarde per 01-01-2011   € 1.398.623,= (positief)  

Voor de realisatie van de parkeergarage is een exploitatieoverzicht opgesteld waaruit blijkt dat de parkeergarage bij een te verwachten gemiddeld aantal parkeeruren van 1000 per jaren voor openbare bezoekers en en verlening van abonnementen tegen marktwaarde aan de vaste gebruikers vanaf de opening kostendekkend zal zijn.

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uitvoerbaar is.