direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene gebruiksregels
Plan: Emmen, Noordbarge, Oude Zuidbargerstraat 11
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010045-0701

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met het bestemmingsplan wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf en/of tippelzone;

b. het plaatsen van of geplaatst houden van onderkomens;

c. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;

d. het opslaan van gebruiksklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan;

e. het storten, opslaan, opgeslagen houden of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.