direct naar inhoud van 4.5 Wijkvisie en ontwikkelingsmogelijkheden
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

4.5 Wijkvisie en ontwikkelingsmogelijkheden

In de afgelopen decennia zijn voor verschillende delen van dit plangebied diverse ruimtelijke visies, plannen en bestemmingsplannen opgesteld. Voor het plangebied zoals dit nu begrensd en gedefinieerd is, is echter geen actuele ruimtelijke visie en/of ontwikkelingsstrategie voor handen. In Bijlage 5 Ruimtelijke structuren Emmen, Centrum oost wordt ter illustratie en inspiratie een doorkijk naar de toekomstige ontwikkeling van dit gebied gebied gegeven, gebaseerd op Masterplan Emmen Centrum 2020 (november 2003) en Groenkompas Emmen (2006).

Naast ontwikkelingsvisie met als basis genoemde documenten liggen er voor het plangebied ruimtelijke vragen ten aanzien van hergebruik of sloop van diverse schoolgebouwen in het plangebied. Afhankelijk van de mogelijkheden van de bestaande bebouwing moet nagedacht worden over welke functies passend zijn in plaats van onderwijs. Opties zouden kunnen zijn het gebruik van de scholen als hospice of woonzorginstelling. Andere mogelijkheid is het slopen van de scholen en herstructureren van de vrijkomenden gronden. Voor de scholen aan de Hagedoorn 48 en Sleedoorn 14 wordt over deze laatste mogelijkheid (sloop) nagedacht, waarbij op de vrijgekomen ruimte woningbouw gerealiseerd zou kunnen worden zoals bijvoorbeeld is aangegeven op figuur 4.5. Hiervoor dient dan overigens nog wel een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan plaatsvinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010040-0703_0024.png"

Figuur 4.5: Mogelijke invulllocatie Sleedoorn en Hagendoorn