direct naar inhoud van 3.2 Demografische gegevens
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

3.2 Demografische gegevens

De bevolkingsomvang van de gemeente is tot 2010 toegenomen en daarna in omvang afgenomen. Op 1 januari 2010 had de gemeente 109.493 inwoners; op 1 januari 2013 waren dat nog 108.394. Voor de kern Emmen waren dat respectievelijk 57.274 inwoners en 56.931.Figuur 3.5 geeft de bevolkingsontwikkeling voor Emmen, Centrum-Oost weer. Ook hier is het aantal inwoners gedaald; deze daling is al vanaf 2007 ingezet.

Tussen 2004 en 2013 is het aantal inwoners in Emmen, Centrum-Oost, na een aanvankelijke stijging, met inwoners afgenomen. Sinds 1 januari 2007 is het aantal inwoners stevig gedaald (249 personen).

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010040-0703_0013.png"

Figuur 3.5: Bevolkingsontwikkeling Emmen Centrum, Oost 2004-2013 peildatum 1 januari. Bron: Gemeente Emmen

3.2.1 Leeftijdsopbouw

In figuur 3.6 is de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd te zien. Er is sprake van een afname in de leeftijdscategorie├źn tot 55 jaar. Het aantal 55-plussers is (licht) toegenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010040-0703_0014.png"

Figuur 3.6: Bevolkingsontwikkeling naar leeftijdsklasse 2005, 2009, 2013 ( op 1 januari). Bron Gemeente Emmen.

De geschetste ontwikkeling in figuur 3.6 blijkt ook uit de ontwikkeling van het aandeel van de onderscheiden leeftijdsgroepen in de wijkbevolking. Het aandeel 55-plus is in 2013 groter als in 2005. In figuur 3.6 is de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd te zien. Wat opvalt is dat bijna alle leeftijdsgroepen in omvang zijn afgenomen, met uitzondering van het aandeel 55-plus.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010040-0703_0015.png"

Figuur 3.7: Leeftijdsopbouw naar leeftijdsklasse 2000, 2004, 2009. Bron: Gemeente Emmen.

3.2.2 Woningvoorraad en bouwprogramma

Tussen 2004 en 2013 is de woningvoorraad in Emmen, Centrum-Oost met 35 woningen gegroeid. Op 1 januari 2013 stonden er 1286 woningen.
Ongeveer tweederde van de woningen behoort tot de koopsector en een derde is sociale huur. Vrijwel alle woningen zijn grondgebonden. De meest voorkomende woningtypen zijn de twee-onder-een-kap woning en de vrijstaande woning.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010040-0703_0016.png"

Figuur 3.8:Woningvoorraad naar type op 1- 1- 2013. Bron: Gemeente Emmen.

Er is geen specifiek woningbouwprogramma voor Emmen, Centrum Oost.