direct naar inhoud van 2.4 Conclusie
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

2.4 Conclusie

De conclusie van de in dit bestemmingsplan Emmen, Centrum-Oost beschreven beleidsuitgangspunten is dat het rijksbeleid geen directe doorwerking heeft. Hierdoor is het bestemmingsplan niet in strijd met het rijksbeleid. Het rijksbeleid werkt indirect door via het provinciaal beleid. Het provinciaal beleid vormt op zijn beurt weer de input voor het gemeentelijk beleid. Voor het voorliggende bestemmingsplan kan geconcludeerd worden dat het plan passend is in het provinciale beleid.