direct naar inhoud van 4.3 Ruimtelijke inpassing
Plan: Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal OZ 72
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010031-0701

4.3 Ruimtelijke inpassing

Het agrarisch grondgebonden bedrijf bestaat momenteel uit een kapschuur en meerdere loodsen ten behoeve van opslag van werktuigen en goederen. De eigenaar heeft aangegeven het bedrijf te willen uitbreiden met een loods. De loods wordt gebruikt als werkplaats, kantine, kantoor en opslagruimte voor machines, werktuigen en aardappelen.

De loods heeft een afmeting van ca. 50 x 70 m. De loods heeft een hoogte van maximaal 12 m en een goothoogte van 5 m. Hij sluit qua ligging aan op de bestaande bedrijfsbebouwing met loodsen op het erf. De zij- en achterzijde van de loods worden afgeschermd van het landelijke gebied door aangebrachte groensingels. Het voorste gedeelte van de loods wordt gebruikt als kantoor en kantine. Door de gekozen vorm en ligging is dit deel van de loods in de toekomst duidelijk herkenbaar als het centrale hoofdgebouw van het bedrijf.

De werkplaats wordt met het plan verplaatst op het erf. Hierdoor zijn minder transportbewegingen over het erf noodzakelijk tussen werkplaats en werktuigenbergingen. Bij realisatie van het plan wordt de uitertste noordgrens van het bedrijf bereikt.