direct naar inhoud van 3.2 Demografische gegevens
Plan: Emmen Kapelstraat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010027-0003

3.2 Demografische gegevens

3.2.1 Bevolkingsgegevens

De bevolking van de kern Emmen is tussen 2003 en 2009 met 975 inwoners gegroeid. Deze groei is gerealiseerd in de uitbreidingswijken Parc Sandur en Delftlanden en in de bestaande wijken Barger-Oosterveld, Emmen-Centrum en Emmermeer. In de andere wijken van Emmen is de bevolking stabiel gebleven of gedaald. De onderstaande grafiek geeft de bevolkingsontwikkeling voor Emmen-Centrum weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010027-0003_0004.png"

Tussen 2000 en 2010 is het aantal inwoners van het centrum gegroeid van 2.957 inwoners naar 3.504 inwoners. De groei vlakt nu af.

Leeftijdsopbouw centrum 2000-2009

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd te zien. Er wonen vooral ouderen (55 plus) in het centrum. De andere leeftijdsgroepen zijn klein van omvang en nemen in omvang niet sterk toe of af.

Wordt er gekeken naar het aandeel van de onderscheiden leeftijdsgroepen in de wijkbevolking dan is het aandeel van de 55-plussers erg groot, ca. 70%. Het aandeel van de overige leeftijdsgroepen is klein. In de tijd gezien zijn er in relatieve zin geen grote schommelingen. Het aandeel 55-plussers was in 2000 al groot en is iets toegenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010027-0003_0005.png"

3.2.2 Woningvoorraad en bouwprogramma

In de periode 2003-2008 is de woningvoorraad in het centrum gegroeid van 1.961 woningen op 1 januari 2003 tot 2.302 woningen op 1 januari 2009.

Van de woningvoorraad was op 1 januari 2009 50,0 % eigen woningbezit, 38,4 % in bezit van corporaties en de overige 11,5% bestaat voornamelijk uit beleggers- en particuliere huurwoningen. Bijna 85% van de woningen in de wijk is gestapeld (op 1-1-2008). Het aandeel grondgebonden woningen is klein. De grondgebonden woningen in het centrum zijn voornamelijk vrijstaande en twee-onder-een kap woingen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010027-0003_0006.png"

Woningvoorraad naar type op 1-1-2008

3.2.3 Conclusie

Uit de statistieken blijkt dat er in het centrum relatief veel ouderen wonen. Het aandeel 55 plussers is erg groot en in de tijd gezien laat de verdeling in leeftijdsgroepen weinig schommelingen zien. Qua woningvooraad heeft het centrum voornamelijk gestapelde woningbouw (ca. 85 %).