direct naar inhoud van 6.1 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro en zienswijzen
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

6.1 Overleg ex. artikel 3.1.1 Bro en zienswijzen

6.1.1 Overleg

Het college heeft op 7 juli 2010 het concept ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer vrijgegeven voor overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het concept ontwerpbestemmingsplan is verzonden naar verschillende overlegpartners. De ontvangen adviezen en reacties zijn gebundeld in de Nota van Beantwoording die als Bijlage 1 Nota van Beantwoording vooroverleg is bijgevoegd bij het bestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer.
In deze nota is tevens het standpunt van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de verschillende overlegreacties opgenomen. Waar de adviezen en reacties leidden tot aanpassingen van het bestemmingsplan, zijn de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.
Voor de inhoud van de overlegreacties en het standpunt van het college wordt verwezen naar voornoemde nota. De Nota van Beantwoording maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer.

6.1.2 Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer heeft ter inzage gelegen van 29 september 2010 tot 10 november 2010. Tegen het bestemmingsplan Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer zijn geen zienswijzen ingediend.