direct naar inhoud van 3.1 Archeologie
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

3.1 Archeologie

3.1.1 Algemeen

Per 1 september 2007 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd ter uitvoering van het verdrag van Malta. Het verdrag vraagt om bescherming van het archeologisch bodemarchief tegen bodemverstoringen als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De Monumentenwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van nieuwe planologische regelingen rekening te houden met de te verwachten en de aanwezige archeologische waarden. Behoud van die waarden is het uitgangspunt.

In het kader van dit bestemmingsplan is advies ingewonnen bij de gemeentelijk archeoloog. Het gebied kent een lage verwachtingswaarde. Tevens is de grond ter plaatse al verstoord. Daarom is bepaald dat het niet noodzakelijk is om archeologisch onderzoek te doen.

3.1.2 Conclusie

Geconcludeerd wordt dat archeologie geen belemmering vormt voor dit plan.