direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer
Plan: Buitengebied, op- en afrit A37 bij Zwartemeer
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010025-0701

Artikel 3 Verkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op- en afritten ten behoeve van een autoweg (A37) met 2x1 rijstroken;

met bijbehorende:

 • b. andere bouwwerken, zoals lichtmasten en informatiesystemen/ signaleringsborden;
 • c. water(lopen);
 • d. kunstwerken en waterwerken;
 • e. geluidswerende voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, zoals bermen en bermbeplanting;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1,5 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van lichtmasten en informatiesystemen/ signaleringsborden mag maximaal 10 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 6 meter bedragen en maximaal 15m² vloeroppervlak beslaan.