direct naar inhoud van 4.3 Landschappelijke inpassing
Plan: Erica, Ericasestraat 46 (paardenpension)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010010-0003

4.3 Landschappelijke inpassing

Het erf kent geen herkenbare beplantingsstructuur. Alleen langs de inrit staan een aantal bomen. De uitbreiding van de rijhal vindt grotendeels plaats achter bestaande bouwwerken en voorzieningen. Hierdoor wijzigt de situatie landschappelijk gezien niet ingrijpend. Ook worden de open ruimten tussen de bebouwing langs de Ericasestraat niet onevenredig aangetast.

In het kader van de huidige planontwikkeling zijn geen nadere eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing.