direct naar inhoud van 1.3 Huidige planologische regelingen
Plan: Emmen, Emmerhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010009-0701

1.3 Huidige planologische regelingen

Het voorliggende bestemmingsplan Emmen, Emmerhout vervangt twaalf bestemmingsplannen gedeeltelijk of geheel, dit zijn:

 • 63.020, Emmen, Partiële herziening Emmerhout, vastgesteld 25-03-63, goedgekeurd 06-12-63;
 • 65.125, Emmen, Emmerhout vakken A en B, vastgesteld 03-01-66, goedgekeurd 21-06-66;
 • 65.130, Emmen, Emmerhout vakken C en D, vastgesteld 31-01-66, goedgekeurd 13-12-66;
 • 67.060, Emmen, Emmerhout vakken J en J1, vastgesteld 26-06-67, goedgekeurd 30-07-68;
 • 69.073a, Emmen, Emmerhout - Centrum, vastgesteld 21-07-69, goedgekeurd 19-05-70;
 • 70.064, Emmen, Emmerhout vak H, vastgesteld 30-11-70, goedgekeurd 22-06-71;
 • 70.117, Emmen, Emmerhout vak G, vastgesteld 25-01-71, goedgekeurd 22-06-71;
 • 73.196, Emmen, Emmerhout t.z.v. de Laan van de Marel, vastgesteld 28-10-74, goedgekeurd 24-03-75;
 • 82.126, Emmen, Emmerhout woningbouw aan de Lemzijde, vastgesteld 28-05-84, goedgekeurd 02-07-85;
 • 82.284, Emmen, Emmerhout Laan van het Kinholt - Rondweg, vastgesteld 28-04-86, goedgekeurd 23-09-86;
 • 83.150, Emmen, Emmerhout woningbouw centrum - west, vastgesteld 29-01-87, goedgekeurd 09-06-87;
 • Partiële herziening van de regels van diverse bestemmingsplannen van de gemeente Emmen ten aanzien van prostitutie- en escortbedrijven, vastgesteld 29-03-2001, goedgekeurd 12-06-2001.

Daarnaast zijn in het verleden diverse bouwinitiatieven met buitenplanse (ex artikel 19 WRO) en binnenplanse (ex artikel 15 WRO) vrijstellingprocedures mogelijk gemaakt. Bij het van kracht worden van het bestemmingsplan Emmen, Emmerhout zullen de genoemde bestemmingsplannen en de vrijstellingen, voorzover zij vallen binnen het plangebied, rechtskracht verliezen en door het bestemmingsplan Emmen, Emmerhout worden vervangen.

Met deze actualisering worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Alleen plannen waarvoor reeds een ruimtelijke procedure is afgerond, zijn meegenomen. Het gaat dus uitsluitend om (een betere) juridische regeling voor het bestaande gebruik.