direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Emmen, Centrum-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.200909054-0701

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Grondexploitatie

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een exploitatieplan, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een bouwplan wordt verstaan, is opgenomen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uit dit artikel blijkt dat onder een bouwplan onder andere wordt verstaan de bouw van een woning of de uitbreiding van een gebouw van 1000 m2 of meer.

Het kostenverhaal van dit project is geregeld privaatrechtelijke overeenkomst. Aangezien de grondexploitatie daarmee 'anderszins wordt verzekerd', is het opstellen van een exploitatieplan niet aan de orde.

===