direct naar inhoud van 1.5 Overzicht verricht onderzoek
Plan: Emmen, De Ark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009060-0701

1.5 Overzicht verricht onderzoek

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Emmen, De Ark zijn diverse onderzoeken verricht. In deze paragraaf worden ze kort benoemd. De conclusies uit de onderzoeken zijn verwerkt in de toelichting.Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn de volgende onderzoeken verricht:

  • Archeologische Waarden in de Gemeente Emmen, Een Archeologisch en Historisch bureauonderzoek, Steekproefrapport 2005-6/3, hoofdstuk 17;
  • Watertoets;
  • Inventarisatie en analyse van het landschap en de groenstructuur Woonwagencentrum de Ark, HHvB adviesburo voor tuin-en landschapsinrichting, december 2009.