direct naar inhoud van 4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur
Plan: Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009058-0801

4.2 Stedenbouwkundige hoofdstructuur

De locatie van het schakelstation ligt op een plek waar twee structuurlijnen van het gebied elkaar kruisen. Door de realisatie van het schakelstation wordt deze structuur aangetast. Het ruimtegebruik wordt versnipperd eb er ontstaan restruimtes. Er zijn daarom twee opties onderzocht met het doel een bepaalde beeldkwaliteit te bereiken. De gewenste kwaliteit bestaat uit de kenmerken: sober, open, robuust en krachtig omzoomde ruimten. Hiervoor zijn de volgende opties ontwikkeld:

Optie 1: Beeld open houden conform ligging warmte-krachtcentrale. De openheid en de open ligging aan de waterloop zijn kenmerkend.

Optie 2: Het schakelstation optisch opnemen in de bossingel langs de J. Kuntzelstraat. De beslotenheid en omzoming door groen is kenmerkend.

Vanwege beperkingen bij de aanleg van leidingen voor het station is optie twee niet mogelijk. Er is gekozen voor het optimaliseren van open zicht op de gehele installatie aan de landzijde (optie 1). Het totale terrein wordt 60 cm opgehoogd, waarmee het schakelstation op een soort "terp" komt te liggen. Het talud zal meelopen met de J. Kuntzelstraat waardoor de terreingrens rechtlijnig is en zonder verspringingen. Op deze manier wordt de aanwezige structuur benadrukt en wordt het station zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Bovenop het talud zal een hek worden geplaatst en gras worden aangebracht.

Het beeld wat dan ontstaat is sober en open en sluit daarmee aan bij het beeld dat past bij de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2009058-0801_0007.png"

Figuur 7: aanzicht in vogelvlucht

Het plangebied is op te delen in een noordelijk en een zuidelijk deel.

Het noordelijke gedeelte is het gebied waar Enexis 2 transformatoren in betoncellen zal plaatsen. Hiernaast komt een schakelstation dat met ondergrondse kabels een verbinding krijgt om het transport tussen het station en de tuinbouwbedrijven te faciliteren.

In het zuidelijke gedeelte (ter hoogte van de kruising Langendijk en de J. Kuntzelstraat), wordt door Tennet TSO B.V. een schakeltuin gerealiseerd. Tevens zal hier een gebouw worden opgericht voor de bediening van het station en het verblijf van personeel. Het station wordt met een ondergrondse kabelverbinding verbonden met het bestaande 110 kV elektriciteitsnetwerk.

De beide terreinen worden onderling gescheiden door hekwerken en krijgen elk een eigen inrit.