direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene procedureregels
Plan: Klazienaveen, schakelstation op tuinbouwgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009058-0801

Artikel 8 Algemene procedureregels

8.1 Procedureregels bij ontheffing

Bij toepassing van een ontheffingsbevoegheid zoals bedoeld in deze regels, worden de volgende procedureregels in acht genomen:

  • a. Het ontwerp van een besluit tot ontheffing als bedoeld in de regels van dit plan ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage.
  • b. Burgemeester en wethouders maken de tervisielegging bekend in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid.
  • c. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders tegen de voorgenomen ontheffing.
  • d. Indien tegen de voorgenomen ontheffing zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met redenen omkleed.
  • e. Burgemeester en wethouders delen de beslissing omtrent de onder d bedoelde besluit mee aan de aanvrager en, zo die er zijn, aan de indieners van zienswijzen.