direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Emmen, Oude Meerdijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009012-0701

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

"Het woningbouwplan 'Oude Meerdijk' is ontwikkeld in samenwerking met Brands Bouwontwikkeling BV. Zowel Brands Bouwontwikkeling als de Gemeente Emmen heeft grondpositie in het plangebied.

Met Brands is een exploitatie overeenkomst gesloten waarin onder andere is vastgelegd dat Brands Bouwontwikkeling en de Gemeente Emmen over en weer (al dan niet bouwrijpe) grond aan elkaar verkopen. De Gemeente Emmen maakt het plangebied bouwrijp waarna zij 20 bouwkavels zal verkopen ten behoeve van particuliere bouw. Brands Bouwontwikkeling zal 21 woningen bouwen.

De door de gemeente nog te maken en deels reeds gemaakte kosten van o.a. verwerving, planontwikkeling, bouw- en woonrijp maken worden gedekt uit de grondopbrengsten.

Het kostenverhaal is daarmee verzekerd. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uitvoerbaar is.