direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, Nieuw-Weerdinge, Noordveenkanaal NZ 94
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2021024-W502

Regels

Dit plan betreft het wijzigingsplan Buitengebied, Nieuw-Weerdinge, Noordveenkanaal NZ 94 met identificatienummer NL.IMRO.0114.2021024-W502 van de gemeente Emmen.

Met dit wijzigingsplan is:

  • de bestemming gewijzigd van 'Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen' naar 'Agrarisch - Grondgebonden 2' ten behoeve van vergroting van het bouwvlak naar 2,5 ha.

Voorwaardelijke verplichting:

  • 1. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 Erfinrichtingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na de ingebruikname van de gronden uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 Erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;

Een toelichting van bovengenoemd erfinrichtingsplan is opgenomen als Bijlage 2 Toelichting landschappelijke inpassing.

Op dit wijzigingsplan zijn de desbetreffende Regels van het bestemmingsplan "Buitengebied Emmen" van toepassing.

Bijlagen bij de regels