direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Omgevingsvergunning Klazienaveen, Kloostermanswijk WZ tussen 82 en 84
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011034-0002

5.2 Geluid

De woning wordt ontsloten door de Kloostermanswijk WZ. Dit is een ontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/h. De geluidsbelasting op de woning bedraagt meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48dB (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder). Voor nieuwbouw van een woning aan een dergelijke weg is geluidsonderzoek noodzakelijk. Op grond van het onderdeel vergunning voor bouwen moet vervolgens aan het maximale binnenniveau van 35 dB(A) worden voldaan.

Het onderzoek naar de geluidsbelasting is opgenomen in Bijlage 2 Bouwakoestisch onderzoek, 7 juni 2011. Uit dit onderzoek blijkt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de vereiste geluidwering. Als deze aanvullende maatregelen worden uitgevoerd als voorgesteld in het rapport, kan worden voldaan aan de vereiste karakteristieke geluidwering. Het binnenniveau van 33 dB wordt dan in geen enkel vertrek overschreven.

Om de bouw van de woning mogelijk te maken, is een Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk. Het Ontwerp-besluit is opgenomen in .