direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Omgevingsvergunning Klazienaveen, Kloostermanswijk WZ tussen 82 en 84
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2011034-0002

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

De heer of mevrouw Liemburg heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een woning aan de Kloostermanswijk WZ tussen nr 82 en 84. Het verzoek is in de eerste plaats getoetst aan de beleidnotitie “Bouwen in de Linten”. Op grond hiervan kan in beginsel medewerking worden verleend, omdat er geen sprake is van een onevenredige verstoring van het landschap of het karakter van het lint. Een goede inpasing vereist wel tegemoetkoming aan een paar voorwaarden. Deze zijn:

  • Voorgevelrooilijn in lijn met huisnummer 82 vanwege het straatbeeld en de aansluiting op naastgelegen woning (dit sluit overigens ook aan op het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan, zie ook paragraaf 2.2 Planologische regelingen en beleid);
  • De nokrichting van de woning dient haaks op de Kloostermanswijk georiënteerd te zijn;
  • Een lage gootlijn, in lijn met nabijgelegen bebouwing;
  • Er wordt niet meer dan 200m2 ten behoeve van de woning bebouwd.