direct naar inhoud van 3.3 Fysieke veiligheid
Plan: Klazienaveen, hoek Brugstraat-Pollux
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010011-0501

3.3 Fysieke veiligheid

3.3.1 Fysieke veilligheidssituatie
3.3.1.1 Bevi-inrichtingen

Bedrijven met aspecten betreffende externe veiligheid kunnen zich niet in het plangebied vestigen. Dit betekent dat het gebruik van de loods geen negatieve gevolgen heeft op de veiligheid in de omgeving.

Gelet op het gestelde in 2.3.1. is even ten noorden van de A37 op het bedrijventerrein A37 wel mogelijk om een Bevi-inrichting te vestigen. De uitstraling van dat bedrijventerrein is zodanig geregeld, dat gesteld kan worden dat het perceel buiten de zone van het plaatsgebonden risico valt. Voor wat betreft het groepsrisico is er geen significante vergroting van het risico.

Realisatie van nieuwe kwetsbare objecten binnen de op de bedrijventerreinen aangegeven zoekgebieden is niet toegestaan en realisatie van nieuwe kwetsbare objecten op de industrieterreinen buiten de zoekgebieden is beperkt mogelijk

3.3.2 Conclusie

In het kader van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen geconstateerd.